RAČUNOVODSKE STORITVE

Ne veste, komu zaupati vaše računovodske storitve? Želite nekoga z dolgoletnimi izkušnjami, na katerega se boste vedno lahko zanesli?

V podjetju Darfis d.o.o. boste dobili vse to in še več! Smo podjetje z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju vodenja računovodstva ter davčnega in poslovnega svetovanja za manjša, srednja in večja podjetja ter samostojne podjetnike, ki so zavezani vodenju poslovnih evidenc.

Naše dolgoletne izkušnje in znanje, ki se nenehno prilagaja spreminjajoči se zakonodaji o računovodstvu, davkov, delovni zakonodaji, vodijo k natančnemu in profesionalnemu opravljanju naših storitev, prilagojenim posebnostim posameznega podjetja.

Potrebujete nekoga, ki se vam bo posvetil popolnoma individualno in znal prisluhniti vsaki vaši potrebi?

Potem ste na pravem naslovu! Pri nas se vam bomo vedno individualno posvetili in prisluhnili vsaki vaši potrebi, z vami bomo vse od knjiženja do izdelave bilanc. Za vas se bomo popolnoma zavzeli in se poglobili v vsako posebnost vašega podjetja! Kadarkoli boste potrebovali nasvet ali imeli vprašanje, pri nas ga boste vedno prejeli pravočasno!

V našem podjetju vam ponujamo široko paleto kakovostnih storitev:

KNJIGOVODSKE STORITVE:

 • vodenje glavne knjige
 • spremljanje terjatev in obveznosti – saldakonti
 • vodenje blagajne
 • vodenje registra osnovnih sredstev z obračunom amortizacije in prevrednotenjem osnovnih sredstev
 • obračun obresti

DAVČNO KNJIGOVODSTVO:

 • vodenje knjige izdanih in prejetih računov
 • obračun davka na dodano vrednost

KNJIGOVODSTVO PLAČ:

 • obračun plač, regresov
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, drugih osebnih prejemkov

RAČUNSKI IZKAZI IN DAVČNI OBRAČUN:

 • izdelava letnih računovodskih izkazov
 • izdelava davčnega obračuna
 • izdelava medletnih računovodskih izkazov na željo strank

DRUGA POROČILA:

 • izdelava poročil za Banko Slovenije (SN, SKV, …)
 • izdelava poročil za Agencijo za javnopravne evidence in storitve – AJPES (statistika finančnih računov)
 • izdelava poročil za Davčno upravo Republike Slovenije – DURS
 • izdelava poročil za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – ZPIZ

Pristopite k nam.

Zagotovite svojemu podjetju
kvalitetno računovodsko storitev
in brezskrbnost pri poslovanju.

Kontakt